Korumalı VPS Sunucular

Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 35 Kategoride 1781 İçerik Bulunuyor.

Korumalı Sunucular

Baş

Ana Sayfa » B » Baş

Rüyada baş görmek, rüyayı gören kimsenin başkanlığına ve sermayesine alâmettir.

İnsanlar arasında veya yüksek bir makamda boynu bükük olduğunu gören kimse bir günah işler, pişman olur ve tövbe eder.

Rüyada başını olduğundan daha büyük görmek babaya alâmettir. Başın büyüklüğü şerefin artmasına, küçüklüğü şerefin azalmasına alâmettir. Başının büyüdüğünü gören kimse kavmine başkanlık eder. Başının küçüldüğünü gören kimse başkan ise başkanlıktan, vazifeden uzaklaştırılır. Başının vurulmaksızın kesildiğini gören kimse köle ise azâd edilir, hürriyetine kavuşur.

İki veya üç başının olduğunu gören kimse mücadele halinde ise düşmanlarına karşı zafer kazanır. Fakir ise zenginleşir. Zengin ise itaatkâr çocukları olur. Bekar ise dünya evine girer ve muradına ulaşır. Başını aslan başı şeklinde gören kimse mala mülke ulaşır. Başını köpek veya eşek başı şeklinde gören kişi yorgunluk elde eder.

Başının açık olduğunu gören kimseye isyan edilir. Kendisini baş aşağı bir vaziyette gören kimse kötülenme ve sıkıntı içinde uzun bir ömür yaşar. Kendisini baş aşağı sarkıtılmış bir vaziyette gören kimse günahını itiraf eden ve nefsini ıslah eden kimsedir. Başını tersyüz olmuş bir halde gören kimse yolculuğa çıkmak istiyorsa kendisini yolculuğa çıkmaktan alıkoyacak bir mani çıkar ve o arzuladığı şeyi acele olarak göremez. Rüyayı gören kimse yolcu ise beldesine döner.

Baş sermayeye alâmettir. Kesilmiş başlar mala alâmettir. Elinde insan kafası olduğunu gören kimse durumuna göre bir miktar paraya ulaşır.

Başının taşla ezildiğini gören kimse yatsı namazını kılmaksızın uyur. Başının kuş başına dönüştüğünü gören kimse çok sayıda yolculuk yapar. Baş veya boyun üzerinde yara görülmesi ve acı duyulması bütün insanlar hakkında hastalığa alâmettir. Başının dört ayaklı hayvanlardan birinin başına dönüştüğünü görmek sıkıntıya, yorgunluğa alâmettir. Başının fil, aslan, kaplan veya kurt başına dönüştüğürıü gören kimse durumuna göre çok yüksek bir işe girişir ve bundan istifade eder. Reisliğe ulaşır ve düşmanlarına karşı zafer elde eder. Başı taralı ve kokulu olarak görmek çalışmanın güzelliğine alâmettir.

Bazen alimin başı ilmine, sanatkarın başı sanatına alâmettir. Bazen güzel nâma, ölüme ve hayata alâmettir.

Baş vücut organlarının en şereflisidir. Dolayısıyla yöneticiliğe alâmettir. Bazen baş melikin kalesine ve kasasına da alâmettir. Bazen kimseyi yukarıdan örten sarığa, şapkaya ve tavana alâmettir. Bazen melikin tacına, savaşçının miğferine alâmettir. Bazen ölçeğe, teraziye ve kendisiyle ölçülen aletlere alâmettir. Çünkü baş aklın yeridir. Eşya bu merkezden tanınır. Onunla alınır, onunla verilir. Bazen hamama, fırına ve fayda elde etmek için buharın kullanıldığı yerlere alâmettir. Bazı rüya tabirlerine göre direk ve iplerle bağlı çadıra da alâmettir.

Elinde kesilmiş başlar olduğunu gören kimseye insanlar boyun eğer. İnsan başını çiğ olarak yediğini gören kimse gıybetçidir. Pişirilmiş olarak yediğini görürse, yediği başın sahibini tanıyorsa o kimsenin sermayesidir. Tanımıyorsa kendi sermayesidir. Onu yer.

Başını eline aldığını gören kimsenin eline en çok bir diyet miktarı, en az bin dirhem geçer. Bu rüya, rüyayı gören ile üzerinde borç olan kimse arasında barışın meydana geleceğine alâmettir.

Başının vurulmaksızın kendisinden uzaklaştığını görmek reisliğin elden gideceğine alâmettir.

Başının kesildiğini, onu tutup yerine yerleştirdiğini ve eskisi gibi sağlıklı olduğunu gören kimse cihat ederken öldürülür.

Mızrak veya odun çubuk ucundaki baş, şanı büyük reise alâmettir. Kabın içinde bir baş olduğunu ve üzerinde de kan olduğunu görmek kendisine yalan nispet edilen reise alâmettir. Bazen de bu, yalan habere alâmettir. Çünkü kan yalana alâmettir.

Başın olduğundan daha büyük veya daha güzel olduğunu görmek izzete, yüksekliğe ve rızka alâmettir. Bazen başın büyüklüğü ilmîn çokluğuna, hikmete veya akıla alâmettir. Başın küçüklüğü makamın elden gideceğine, malın azlığına ve cahilliğe düşmeye alâmettir.

Başını kaybettiğini gören kimse sıkıntı ve çilenin yoğunluğundan dolayı şuursuz bir şekilde gezer. Eliyle başını kestiğini gören kimse tedbirsizlik eder, kendini öldürür veya abdesti tam almaz veya secdeyi hakkıyla yapmaz veya sevdiği kimse ile ilişkiyi keser veya babasına veya efendisine hıyanette bulunur.

Başının kendisinden ayrıldığını gören kimse, geçimini sürdürdüğü sermayesini kaybeder. Bazen bu, başını tıraş etmeye, sıcakta şapkasız gezmeye veya sarığı çıkarmaya veya adayı yıkmaya alâmettir.

Başının elinde olduğunu ve ona baktığını görmek rüya sahibinin sermayesi hakkındaki tedbirine alâmettir. Başını götürdüğünü görmek isabet edecek hastalığa alâmettir.

Boynunun vurulduğunu ve başının kendisinden uzaklaştığını gören kimse köle ise azâd edilir, hürriyetine kavuşur. Sıkıntılı ise sıkıntısından kurtulur. Borçlu ise borcu ödenir. Bazen de bu büyük bir mala ulaşmaya alâmettir. Boynunu vuran kimseyi tanıyorsa onun eliyle çokça hayra ulaşır. Başıyla konuştuğunu gören kimse hayra ulaşır. Bir beldede veya bir kapı üzerinde veya bir evde insanların başlarının kesik olduğunu görmek o yerdeki insanların reislerinin geleceğine ve orada toplanmasına alâmettir.

O başları yediğini veya onlardan bir miktar yediğini veya birilerine onlardan tattırdığını gören kimse insanların ileri gelenlerinden veya reislerinden mal mülk elde eder.

Rüyada çok sayıda başının olduğunu gören kimse zürriyet sahibi olur veya faydalı ilimler elde eder veya kaybettiği şeyi geri gelir veya mülk sahibi olur veya çocuklara, hizmetçilere ve mallara sahip olur veya ailesi büyük olur, yükü ağır ve kazancı az olur.

Yüksek makamdaki kişilerin başında kemik olduğunun görünmesi, onların kuvvetlerinin artmasına alâmettir. Başı koç başı şeklinde görürse adaletle hükmettiğine alâmettir. Başını köpek başı şeklinde görürse zulmeder ve halkına karşı fena muamelede bulunur. Başını eşek başı şeklinde görürse, akılsız cahil bir kimse olur. Koyun veya sığır başları satın aldığını gören kimse, nüfuz sahibi bir hocadan istifade eder.

Koyun, sığır, öküz veya deve başını çiğ olarak yediğini gören kimse idareciler hakkında gıybet yapar.

Bir kısım rüya tabirlerine göre, biri hakimin hükmüyle veya yol kestiği için veya harpte veya bir başka husustan dolayı boynunun vurulduğunu görürse ana babası sağ olan veya çocuğu olan kimseler için bu rüya iyi değildir. Çünkü baş ana babaya benzer; o ikisi hayatın sebebidir. Bu rüya mal sahipleri için malın elden çıkacağına alâmettir. Yolcular için yolculuktan dönmeye, düşman sahipleri için galip gelmeye alâmettir. Başının elinde olduğu görmek çocukları olan ve yolculuğa çıkamayan kimseler için hayırlıdır.. Başının iki eli arasında olduğunu ve kendisine ait bir baş daha olduğunu gören kimse maruz kaldığı afet ile mücadele eder ve yaptığı fena işlerinden birini düzeltir.

15 Mayıs 2012 tarihinde eklenmiş ve 758 kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

TemaFabrika
sohbet odaları mobil sohbet sohbet