Korumalı VPS Sunucular

Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 35 Kategoride 1781 İçerik Bulunuyor.

Korumalı Sunucular

Dağ

Ana Sayfa » D » Dağ

Rüyada dağ görmek şanı yüce, sert, erişilmez sesli, işini bilen ve sebatkâr bir adama veya reise veya tüccara alâmettir. Dağ, yaygın olup daire şeklinde ise katı kalpli sert bir kadına alâmettir, dağ sıkıntıya, gama veya yolculuğa da alâmettir.

Bir dağı yüklendiğini ve kendisine ağır geldiğini gören kimse itibar sahibi birinin veya büyük bir tüccarın yeme içme işini üstlenirde bu ona ağır gelir. Hafif gelirse bu iş de ona hafif gelir. Gökten bir dağ indiğini görmek o beldeye bir idareci geleceğine alâmettir. Dağ gökyüzüne yükselirse idareci vazifeden uzaklaştırılır.

Dağdaki bir mağaraya girdiğini gören kimse işinin ehli olur. Küçük bir mağaraya girdiğini gören kimse saygın birine karşı hile yapar.

Dağın, kendisini karşıladığını gören kimse sıkıntı ile karşılaşır veya yolculuğa çıkar veya sert ve saygın bir adamla veya kadınla karşılaşır veya zor bir işle karşılaşır. Dağ tarafından kendisine doğru bir şeyler atıldığını gören kimseye kırıcı sözler söylenir.

Dağa çıkan kimse için dağ arzuladığı hedeftir, ona ulaşır. Dağa, geçide, tepeye, tavana veya benzeri bir yere çıkış, arzulanan, ihtiyaç duyulan şeylere ulaşmaya alâmettir. Bir kısım rüya tabirlerine göre, dağa çıkılan yerin düz olması meşakkattir. Bir tepeden veya saraydan veya dağdan aşağı indiğini gören kimsenin arzu ettiği işi gerçekleşmez.

Başkanların bir dağın zirvesinde toplandıklarını görmek onların o beldede ölmelerine veya Allah’tan kötü bir şeyi talep etmişlerse gam ve kedere maruz kalmalarına alâmettir. Rüyada görülen dağlar ve tepeler şiddetli gama, korkuya, ıstıraba ve işsizliğe alâmettir.

Dağı uzak bir yerden gören kimse yolculuğa çıkar veya sıkıntıya uğrar. Dağ üzerine oturmak ölüme alâmettir. Dağın eteğinde olduğunu görmek uzun müddet yaşamaya alâmettir. Dağın hareket ettiğini görmek 0 bölgenin hakiminin yolculuğa çıkacağına alâmettir.

Bir kısım rüya tabirlerine göre, dağa tırmandığını gören kimse üstünlüklere ulaşır. Bir kısım rüya tabircilerine göre de, dağlardan herhangi birini gören kimse hayır ve berekete ulaşır. Dağda ağaçlar olduğunu gören kimse makama, yüksek mertebeye ve şerefe ulaşır. İnsanlar arasında da hayırla yâd edilir. Dağ; Arafat, Kaf, Cudi, Uhud, Kasiyün, Tur ve benzeri şerefli dağlardan biri ise rüyayı gören kimse alim ve salihlerin hizmetine girer. Bazen de o bölgelere yolculukta bulunur ve maksadına ulaşır.

Dağda su varsa ve üzerinde otlar bitmişse dindar sultana alâmettir. Su yoksa ve otlar da bitmemişse kafir, zalim sultana alâmettir. Üzerinde ot olan dağ ise diriliğe alâmettir. Dağa çıktığını ve suyundan içtiğini gören kimse ise katı kalpli, güçlü bir sultan tarafından idareciliğe tayin edilir. Rüyayı gören kimse tüccar ise işi büyür. Dağın üzerinde Allah’a hamd ettiğini gören kimse adaletli sultan olur. Dağ üzerinde haddi aştığını gören kimse zulmeder. Orada Allah’a secde ederse veya ezan okursa idareciliğe tayin edilir ve düşmanına karşı zafer kazanır. İdareci ise vazifeden uzaklaştırılır. Tüccar ise zarar eder ve pişman olur. Üzerinde ot olmayan bir dağa çıktığını gören kimse kafir sultanın işinde çalışır ve kendisine sıkıntı isabet eder. Neticede cezaya ve şiddete uğrar. Dağdan inerse kurtulur. Dağa tırmanmak yorgunlukla gerçekleşen yükselişe ve saltanata alâmettir. Dağın etrafındaki taşlar ve ağaçlar sultanın sert tabiatlı komutanları ve yöneticileridir. Dolayısıyla dağın etrafında taş gören kimse liderliğe ulaşır.

Dağdan düştüğünü gören kimse bir günah işler ve bedenine bir zarar gelir. Veya bulunduğu dereceden düşer ve içinde bulunduğu hali kaybeder. Ayağı kırılırsa sultanın gözünden düşer ve malına zarar gelir. Dağa tırmandığını ve yarısına kadar ulaştığını ancak bundan sonra ne çıkmaya ne de inmeye güç getiremediğini gören kimse ömrün yarısı denilebilecek bir yaşta vefat eder. Dağa çıktığını ve üzerine oturduğunu gören kimsenin itibarlı bir çocuğu olur. Her çıkış yükseliş, her iniş de düşüştür. Dağın yandığını ve yıkıldığını görmek itibar sahibi değerli birinin ölümüne alâmettir. Dağın sallandığını sonra da durduğunu görmek o bölgeye hakim olan idarecinin musibet veya şiddete maruz kalmasına, daha sonra kendisinin ve halkının bu durumdan kurtulmasına alâmettir. Dağa karşı galip geldiğini gören kimse önemli birine karşı galip gelir. Dağa dayandığını gören kimse güçlü bir makam sahibine dayanır. Gölgesinde oturursa onun himayesinde yaşar ve rahat eder.

Dağın yükseldiğini ve bulut gibi olduğunu görmek azabı gerektirecek bir şeyin meydana geleceğine alâmettir. Dağa çıktığını ve orada tatlı su, meyve veya insanların gıdalandıkları bir şey bulduğunu gören kimse hayır sahibi bir kadına sığınır veya cehaletten kurtulacağı bir ilim öğrenir veya uzmanlaşacağı bir sanat öğrenir veya önemli bir makama gelir veya faydalı bir yolculuğa çıkar veya sultana hizmet eder veya kendisine neticesi hayır olan bir vaatte bulunulur. Dağa düzgün bir yoldan çıkan kimse arzusuna meşru yoldan vasıl olur.

Dağın yerle bir olduğunu gören kimse vefat eder veya vazifeden uzaklaştırılır. Bazen de hûşû ve itaat sahibi olur.

Dağlar sultanlara, âmirlere, alimlere ve salihlere alâmettir. Bazen de dağ din ve dünyası ile alakası olan kimseye alâmettir.

Dağda bir kuyu kazdığını veya oradan başka bir yere taş taşıdığını gören kimse katı kalpli biri ile çekimser veya zor bir işe kalkışır, meşakkat ve yorgunluk çeker.

Dağların, kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek sultanların birbirlerine karşı harekete geçecekleri harbe veya ihtilafların olacağına veya o bölgenin alimleri arasında büyük bir fitnenin çıkacağına ve çalkantılara yol açıp halktan birçok kimsenin ölümüne alâmettir.

Dağ üzerinde ayakta durduğunu gören kimse büyük bir adama itimat eder. Onun vesilesiyle şerefe, hayra ve makama ulaşır. Dağa asıldığını gören kimse aynı şekildeki bir adama bağlanır. Dağı yıktığını gören kimse dağın büyüklüğü nispetinde bir adamı helak eder. Kendisini dağdan aşağı attığını gören kimse saltanata ulaşır ve emri uygulanır. Elinde kılıç dağa çıktığını ve orada kendisine elbise giydirildiğini veya yanında sultanın arkadaşını gören kimse saltanata veya hayra ve yüksek makama ulaşır. Dağa oturduğunu gören umduğuna nail olur.

Rüyada görülen dağ yemişi sarı ise sarılığının şiddeti nispetinde hastalığa alâmettir. Yeşil olanı hastalığa işaret etmez. Aynı şekilde turunçgiller, elma ve Arabistan kirazı dışındaki bütün sarı meyveler hastalığa alâmettir.

Rüyda dağ görmek, dayanılacak, güvenilecek yer, yüksek rütbe, büyük makam, büyük zât, büyük siyaset sahibi, zafer, şan-şeref, rahat gibi cihetlere işaret eder.

Rüyada otların (yeşilliğin) ve suyun olmadığı bir dağ görmek, inançsız ve azgın bir amire (idareciye) işaretle yorumlanır. Çünkü bu özellikteki dağ, Allâh’ı tesbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı bir ölü gibidir, değersizdir.

Rüysında dağa çıktığını görmek, yükselmeye, dağdan aşağı indiğini görmek, zillete (rezilliğe) işarettir.

Danyel (A.S.)’ın yorumu: Bir kimse rüyasında kendisini bir dağın üstünde bulunduğunu ve bu dağın kendi malı olduğunu görse, rüya sahibinin büyük bir zata sığmacağına; diğer bir yoruma göre, çok kudret sahibi, adaletli bir başkanın himayesine gireceğine işaret eder.

Rüyasında dağda kendisi için bir yer edindiğini gören kimsenin bu rüyası devlet başkanının yakın müşaviri olup çeşitli hizmetlerde bulunacağana işaret eder.

Rüyasında kendisinin bir dağdan indiğini gören kimse makamını kaybeder, işinden olur, itibarı düşer, saygnlığı gider. Bir diğer yoruma göre, yüksek dağdan indiğini görmek, yapmak istediği işten vazgeçeceğine işaretle yorumlanır.

İmâm-ı Nablûsi’nin yorumu: Rüyada büyük bir dağ görmek, şanı yüce, şöhreti her yere yayılmış (duyulmuş) görüşü isabetli, işlerinin önünü ve sonunu çok iyi düşünüp hesablayan, hatırı, itibarı, büyük, heybetli ve şöhretli, büyük bir kimseye işarettir.

Bir kimse rüyasında kendisini bir dağa çıkarken görüp bu çıkma anında zorlandığını ve sıkıntı çektiğini görse, maksadına ve gayesine ulaşmasında çok zorluk ve meşakkat çekeceğine; ama dağa çıkarken kolaylıkla çıktığını gören kişi ise, maksadına ve isteklerine çok kolay ve rahat ulaşacağına işarettir.

Rüyasında bir dağı yıktığını gören kişi halkın saygı gösterdiği büyük bir kişiye zarar verir, onu kahredecek kadar haksızlıkta bulunur şeklinde yorumlanır.

Salimî’nin yorumu: Rüyada dağ görmek, büyük bir kısmetle yorumlanır. Rüyasında bir dağa çıkmak için tırmandığını (dağ yoluna koyulduğunu) görmek, çok para kazanmak, kârlı bir iş amacıyla uzak bir sefere (yolculuğa) çıkacağına işaret eder.

Rüyasında dağda çiçekler topladığını ve çiçekleri demet yaptığını görmek, kazandığı ve eline geçen paraları hayırlı işlerde ve hayır işlerinde sarfedeceğine işaretle yorumlanır.

Bir kimse rüyasında dağda otların (çimenlerin) üzerinde ibadet ettiğini (namaz kıldığını, dua ettiğini) görse, bu onun (rüya sahibinin Cenab-ı Allah’ın rızasını, hoşnutluğunu kazandığına işarettir. Dağın eteğinde bulunan sudan abdest alıp namaz kıldığını gören kimse günahlarından kurtulmuş olduğuna işarettir.

27 Mart 2012 tarihinde eklenmiş ve 1.632 kez okunmuş.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Diğer Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

TemaFabrika
sohbet odaları mobil sohbet sohbet