Korumalı VPS Sunucular

Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 35 Kategoride 1781 İçerik Bulunuyor.

Korumalı Sunucular

Evliya Çelebinin Rüyası

Ana Sayfa » Evliya Çelebinin Rüyası

Hikmet-i Hüdâ, seyahat ile birçok yerleri görmeye sebeb olan ben hakir ve fakir, daima kusuru çok olan seyyah, insan oğlunun
riyâsız evliya Derviş oğlu Mehmet Zillî daima Allah’dan yardım isteyip, Fürkâ-ı Kerîm suresi ve Yüce Kur’an’ın ayetleri bereketleri ile bütün gönlümle Cenab-ı Hak’tan duada bulunarak, doğum yerimiz olan İstanbul’da evimde, yuvarlak yastığıma uyumak için yaslanmıştım. 1040 senesi Muharrem ayının Aşure gecesinde (20 Ağustos 1630), yarı uyku halinde iken, gördüm ki:

Yetmiş İskelesi yakınında Ahı Çelebi Caminin helal para ile inşa olunmuş olup, duası kabul olan eski bir camidir. Uykumda kendimi o camide gördüm. Derhal caminin kapısı açıldı. Nurlu caminin içi baştan başa silahlı asker ve nurlu cemaat ile dolu idi. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra salvat-ı şerife okumaya başladılar. Ben hakir ise minber dibinde oturuyordum. Bu nur yüzlü cemaati hayranlıkla seyrediyordum.
Hemen yanımda oturan cana bakıp: “- Sultanım! Siz kimlerdensiniz? İsminizi lütfediniz” dedim. Onlar “- Aşere-i Mübeşşere’den kemânkeşlerin piri Sa’d İbn Ebî Vakkas’ım” deyince, hemen mübarek ellerini öptüm. “Ey Sultanım! Bu sağ tarafta nura bürünmüş sevimli cemaat kimlerdir?’ dedim. “-Onlar bütün peygamberlerin ruhlarıdır. Geri safdakiler evliyaların ve asfiyânın ruhlarıdır. Bunlar da sahabe-i kirâm’ın, muhacirinin ensar, sufe ehli ve Kerbel şehidlerinindir. Mihrabın sağındakiler Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i Ömer’dir. Mihrabın solundakiler Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali’dir. Mihrabın önündeki Hazret-i Veysel Karanî’dir. Caminin solunda, duvar dibindeki siyah örtülü kimse senin pirin Hazret-i Peygamber’in müezzini Bilâl-i Habeşi’dir. Bu ayakta duran, cemaat saf saf düzene koyan kısa boylu adam Amr-ı Ayyar’dır. İşte bu kızıl renkli elbiseler giyip sancakla gelen askerler Hazret-i Hamza ve bütün şehidlerin ruhlarıdır.” diye cami içinde bulunan bütün cemaati birer birer bana anlattı. Onların hangisine baktıysam ellerimi göğsüme koyup iyice baktım ve baktıkça can buldum.

“Ey Sultanım! Bu cemaatin bu camide toplanmalarının sebebi nedir?” diye sordum. Bana:

“-Azak taraflarında İslam askerlerinden Tatar askerleri sıkıntıya düşmüşlerdir. Hazret-i Peygamberin himayesinde olanlar İstanbul’a gelip, buradan Tatar Hanı’na yardıma gideriz. Şimdi Hazret-i Rislet dahi İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin, oniki imam ve bizden başka aşere-i mübeşşere ile gelecekler. Sabah namazının sünneti kılınacak. Sonra sana “kamet getir” diye işaret buyururlar. Sen de yüksek sesle kamet getir. Selâmdan sonra Ayete’l-Kürsi’yi oku. Bilâl (Sübhnallah) desin. Sen (Elhamdülillah), Bilâl (Allahu Ekber) desin, sen (Amin) de. Sonra bütün cemaat hep birden tevhid ederiz. Sonra sen (Ve salli alâ cemîü’lenbiy -i ve’l-mürselîn ve’l-hamdülillâhi Rabbü’l-âlemin) deyip kalk. Hemen, mihrabda, Hazret-i Peygamber otururken mübarek elini öp. (Şefat ya Resülallah) de. Yardım rica et.” diyerek, Sa’d İbni Ebi Vakkas, yanımda oturup bana öğretti.

Onu gördüm ki, camii kapısından bir nur-u mübin parladı. Camii içi nur dolu iken, nur üzerine nur oldu. Bütün sahbe-i kirâm, nebiler ve evliyların ruhları ayakta hazır durdular. Saadetle Hazret-i Peygamber, yeşil sancağı dibinde, yüzünde örtüsü ile, elinde asâsı ve belinde kılıcı ile, sağında İmam-ı Hasan ve solunda İmam-ı Hüseyin olduğu halde göründü. Mübarek sağ ayaklarını (Bismillâh) diyerek cami içine koydu. Mübarek yüzünden örtüsünü açtı ve:
“- Esselmü aleyk yâ. ümmetî” diye selam verdiler. Bütün camide bulunanlar hep bir ağızdan “-Ve aleykümü’s-selâm Yâ Resülallah ve Yâ Seyyide’l-ümen” diye selam aldılar.

Hazret-i Peygamber, hemen mihraba geçip, sabah namazının iki rekât sünnetini kıldılar. Bana bir korku ve vücuduma titreme geldi. Hazret-i Peygamberin bütün görünüşüne baktım. Hilye-i Hakni’de anlatıldığı şekilde idi. Yüzündeki örtü al şal idi. Mübarek sarığı oniki kolanlı ve beyaz şâş idi. Hırka-i şerifleri sırayı yakın deve yünündendi. Boynunda sarı renkli sof şah vardı. Mübarek ayaklarına renkli çizmeler giymişti. Mübarek başlarındaki sarığı üzerinde bir misvak sokulmuştu.

Selâm verdikten sonra, bana bakıp sağ eli ile dizine vurup: “Kamet getir” dediler. Ben hemen Sa’d İbn Ebî Vakkas’ın öğrettiği gibi segâh makamında (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed ve sellim aleyh) diye kamet getirip tekbir ettim. Hazret-i Peygamber de segâh makamında hazin bir sesle Fatiha-i Şerif’i ve arkasından (Ve Vehebn…) aşr-i şerifini okudu. Böylece bütün cemaate imamlık etti.

Selam verdikten sonra, ben (Ayete’l-Kürsi’yi okudum. Sonra Bilâl (Subhanallah), ben (Elhamdülillah), Bilal (Allahu Ekber) deyip Bilâl ile sırayla müezzinlik yaptık. Duadan sonra bir sultânî tevhid oldu ki, Allah aşkı ile kendimden geçip güya uykudan uyanır gibi oldum.
Uykumu, kısacası, Sa’d İbn-i Ebi Vakkas’ın öğretmesiyle görevi tamamladım. Hazret-i Peygamber, mihrab’da yanık bir sesle uzzâl makamında bir (Yâsin-i şerif), üç (İzâ Câe) suresi ve (Muvazzeteyn) suresini tamamen okudu. Bilâl (Fâtihâ) dedi. Hazret-i Peygamber mihrabda ayak üzere dururken, Sa’d İbni Ebî Vakkas hazretleri beni elimden tutup Hazret-i Peygamberin huzuruna götürdü. Hz. Peygambere “sadık şıkın, müştak ümmetin Evliya kulun, şefaatini rica eder” dedi. Bana da: “Mübarek ellerini öp!” dedi. Ben o an ağlamaklı oldum. Hz. Peygamberin mübarek ellerine müstahça dudaklarımı kondurdum. Onun görünüşünden (Şefkat Yâ Resülallah!) diyeceğime, hemen (Seyahat Yâ Resülallah) demişim. Hz. Peygamber hemen tebessüm edip (Şefaati, seyahat ve ziyareti sıhhat ve selâmetle kolay eyle Yâ Rabbi) diyerek (Fâtihâ) dediler. Bütün sahabe-i kirâm Fâtiha’yı okudular. Ben bütün orada bulunanların mübarek ellerini öperek, hayır dualarını alıp giderdim. Kiminin mübârek eli misk gibi, kiminin anber, kiminin gül, kiminin sümbül, kiminin fesleğen, kiminin zağfeârn, kiminin menekşe ve kiminin karanfil gibi kokuyordu. Amma bilhassa Hz. Peygamberin kokusu zağferan ve kırmızı gül gibi kokuyordu. Sağ elini öptüğümde, sanki pamuk gibi kemiksiz bir et idi. Diğer enbiyânın mübarek elleri ise ayva kokusu gibi kokuyordu. Hazret-i Ebû Bekir’in eli kavun kokusu, Hz. Omer’inki anber, Hz. Osman’ınki menekşe, Hz. Ali’ninki yasemen, İmam-ı Hasan’ınki karanfil, İmam-ı Hüseyin’inki beyaz gül gibi kokuyordu. Allah onlardan razı olsun.

Bu şekilde bütün cemaatin ellerini öptüm. Hz. Peygamber, sonra yine (Fâtiha) dedi. Bütün eshab-i güzîn yüksek sesle Sebü’l-mesnî (Fatiha)yı okudular. Hz. Peygamber mihrabdan “-Esselmü aleyküm ey kardeşler!” deyip camiden dışarı çıktılar. Bütün sahabe-i kirâm bana hayır duada bulundular. Hepsi camiden çıkıp gittiler. Hemen Sa’d hazretleri belinden ok mahfazasını çıkarıp benim belime kuşattı ve tekbir getirip:
“-Yürü ok ve yay ile gazâ eyle. Allah’ın muhafazasında ve emnetinde ol. Sana müjdeler olsun ki, bu toplulukta ne kadar ruhlar ile görüşüp mübarek ellerini öptünse, onların hepsini ziyaret etmen nasib olup, dünyayı gezer ve insanlar içinde tek olursun. Ama, gezip gördüğün ülkeleri, kaleleri, beldeleri, nadir eserleri, her ülkenin güzel işlerini, yiyecek ve içeceklerini, topraklarının enlem ve boylam derecelerini yazıp, güzel bir eser meydana getir ve âhiret oğlum ol. Hak yolunu elden bırakma. Gönül huzursuzluğundan uzak ol. Ekmek ve tuz hakkını gözet. Sadık dost ol. Yaramazlarla yâr olma. İyilerden iyilik öğren.” diyerek nasihatte bulundu ve anlından öpüp; Ahi Çelebi Camii’nden çıkıp gittiler.
Ben şaşkın bir halde rahat uykudan uyandım. ‘Acaba, bu benim halim midir, yoksa olan bir şey midir, yoksa güzel bir rüyamıdır?” diye düşünerek, içime bir rahatlık gelip, gönlüme neşe doldu.

Sonra sabahleyin temiz bir abdest alıp, sabah namazını kıldım. İstanbul’dan Kasımpaşa tarafına geçtim. Rüya tabircisi İbrahim Efendi’ye gittim. Rüyamı tabir ettirdim. Bana ‘Cihanı süsleyen bir dünyayı gezip dolaşan bir seyyah olup, işin iyi bir sonuçla tamama erip, Hz. Peygamberin şefati ile Cennet’e girersin” diyerek müjde verip (EI-Fatiha) dedi.
Oradan Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi Abdullah dede’ye gittim. Ellerini öpüp rüyamı ona da tabir ettirdim. Bana, “Oniki imamın elini öpmüşsün, dünyada himmet sahibi olursun. Aşere-i Mübeşşere’nin ellerinden öpmüşsün, Cennete girersin. Dört halifenin ellerinden öpmüşsün, dünyada bütün padişahların şerefli sohbetlerine katılıp, sevdikleri kimselerden olursun. Madem ki Hazret-i Peygamberin temiz yüzlerini görüp mübarek ellerini öpüp, hayır duasını almışsın, iki cihanda saadete erersin. Sad İbni Vakkas’ın nasihatı üzere önce bizim İstanbulcağızı yazmaya başlayıp, var kuvvetini sarf eyle. (Elmukadderu kin) fetvâsınca sana takdir olunan nasibin elbette gelir.” deyip bana yedi ciltlik güvenilir tarih kitabı verdi:
“—Yürü, işin rastgele. El Fâtiha” diyerek hayırlı duada bulundu.

TemaFabrika
sohbet odaları mobil sohbet sohbet