Korumalı VPS Sunucular

Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 35 Kategoride 1781 İçerik Bulunuyor.

Korumalı Sunucular

Rüya Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Ana Sayfa » Rüya Hakkında Bilmemiz Gerekenler

RÜYA İLE AMEL EDİLİR Mİ ?

Rüya ile amel elbette edilmez. Ancak, İslâm tarihinde ilk ezanın sahabeden Zeyd b. Abdullah’ın (r.a.) gördüğü rüya ile şekillendiğini, okunan ezanı duyunca Mescid-i Neevi’ye koşan ve aynı rüyayı gördüğünü söyleyen Hz. Ömer’e, Peygamber Efendimizin (s.a.v.); “Bu dediğin iş için vahiy daha önce geldi” dediğini de asla unutmamalıyız.

O halde: Rüyalar, şer’i (dini) hükümlere asla medar olamazlar; fakat müsbet, sadık rüyalar bazı gizli hadiselerin keşfine medar (dayanak noktası) olabilir.

RÜYA TABİRİ GEREKLİ Mİ ?

Peygamber aleyhisselâm sabah namazından sonra sahabeye dönerek; “Aranızda bu gece rüya gören var mı?” diye sorar ve görenlerin rüyalarını tabir ederlerdi.

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
“Rüya, tabir edildiği şekilde gerçekleşir. Bu rüya tabiri, ayaklarını başka bir yere koymak için (havada) bekleyen kuş gibidir. (Yani, havadaki kuş nasıl hızla başka bir yere konarsa, rüya da, ilk tabir edildiği şekilde meydana çıkmak ister.) Sizden biri rüya gördüğiınde, bu rüyayı ya nasihat ehli birisine yahut bir lime tabir ettirsin.”

Diğer bir rivayet şöyledir:

“Rüya, tabir olunmadığı sürece kuşun ayağındadır; tabir edilince gerçekleşir. Rüya ya sevilen bir dosta veya rüya yorumunda isabetli görüşleri olan bir kişiye anlatılmalıdır.”

Peygamberimiz (s.a.v.), kendisine rüyasını aktaran kimseye önce “Hayır görmüşsün” der, sonra tabir ederlerdi. Hz. Ebu Bekir (r.a.) bir rüya tabir edeceği zaman, “Şayet rüyan doğru ise şöyle şöyle olacak” derdi. Hz. Ömer de, Allah ondan razı olsun, kendisine rüya anlatıldığında; “Allah’ım! Şayet hayırlıysa bize, şerli ise düşmanlarımıza olsun.” derdi.

Konuyla ilgili olarak ancak bir kısmını aktardığımız bu rivayetlerden de anlaşılacağı üzere, ‘sâdık rüya’lar tabir edilir ve edilmelidir.
Şunu da belirtmeliyiz ki, rüyayı gören ne kadar sâdık olursa, rüya da o kadar sadık olur. Rüyayı yoran kimse ne kadar doğru, temiz inançlı ve bilgili olursa, yaptığı rüya tabiri de o ölçüde sağlıklı olur.

Rüya, uyku halindeyken gördüğümüz şeylere denilmektedir. Her rüya tabir gerektirmediği gibi, gene her rüya tabir edilmez.
Meselâ, akşam yatarken aşırı tuzlu bir şey yiyen kimse rüyasında çeşmeler, akarsular görse ve bol miktarda su içse, bu kimsenin rüyasını tabir etmesi bir şey ifade etmez; zira gördüğü rüya uyumadan önceki bir durumla ilgilidir ve ‘nefsani rüyalar’ kapsamına girer. O halde rüyalar kaça ayrılır ve hangi tür rüyalar tabire muhtaçtır?

RÜYALAR KAÇA AYRILIR ?

Peygamber Efendimizden (s.a.v.) gelen sahih rivayete göre rüya üçe ayrılır :
1-  Nefsani rüyalar: Uyanıkken, günlük hayatımızı yaşarken meşgul olduğumuz, bizi zihnen ve bedenen meşgul eden şeylerle ilgili rüyalardır. Bu tür rüyalar itibara alınmaz ve tahir gerektirmez.

2- Şeytani rüyalar: Şeytanın ki insanın uyanıkken de, uyurken de düşmanıdır îkası (çarpıtma ve yönlendirmesi) ile görülen rüyalardır. Korku içeren rüyalar bu kapsama girer. İnsanın düşmanı olan şeytan, uyku halindeki insanla uğraşarak onun moralini bozmak ister. Bu tür rüya gören kimse bunu kimseye anlatmamalı ve şeytanın şerrinden Allah’a (c.c.) sığınmalıdır.

3- Sadık rüya (Rüya-yı Sadıka / Rüya-yı Saliha): Nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüz olarak nitelendirilen rüyalardır. Allah Tealâ’dan bir müjde, bir uyarı yahut malumat içeren bu tür rüyalar ‘gerçek rüya’ olarak itibara alınır ve tabire muhtaç olan da bu tür rüyalardır. (Hazret-i Peygamberin (s.a.v.) Mekke’nin Fethi ve Uhud Savaşı ile ilgili rüyaları ile Yusuf aleyhisselmın Kur’an-ı Kerim’de zikredilen kardeşleri ile ilgili rüyası bu kabil rüyalardır.

GÜZEL RÜYA GÖRÜNCE NE YAPMALIYIZ ?

Peygamberimiz (s.a.v.) “Sâ-lih rüya Allah’tandır. Güzel rüya gören kimse buna sevinsin ve onu sadece sevdiği kimseye anlatsın” buyurmuşlardır.

İslam bilginleri, görülen rüyanın herkese gelişigüzel anlatılmasını mahzurlu görmüşlerdir. Hissi yorum getireceği için kadınlara, aklen tam gelişmediği için henüz büluğ çağına erişmeyen kimselere, cahillere, bizi sevmeyen ve çekemeyenlere rüya aktarılması doğru görülmemiştir.
Güzel rüya gören kimse, eğer yapabiliyorsa bunu kendisi yormalı, başka birine tabir ettirekcekse onun salih, dindar, akıllı, bilgili ve iyi niyetli olmasına dikkat etmelidir.

Görülen rüya bazen bizimle değil başkası ile ilgili olabilir; bizden ziyade din kardeşlerimize ait olabilir. O halde, bu emaneti zayi etmeden ehline götürmeli yahut muteber tabirnamelere baş vurarak hiç değilse hayra yormalıdır.
Güzel ve sevinçli rüya gören kimsenin iki rekât şükür namazı kılması din bilginlerince tavsiye edilmiştir.

KÖTÜ RÜYA GÖRÜNCE NE YAPMALIYIZ ?

Peygamberimiz (s.a.v.) “Kötü rüya şeytandandır. Kim hoşlanmadığı bir rüya görürse, sol tarafina üç kere (tükürür gibi) tuh desin, bunu kimseye anlatmasın ve şeytandan Allah’a sığınsın; bu suretle o rüya ona zarar vermez.” buyurmuşlardır.
Efendimiz (s.a.v.)’den gelen diğer sahih rivayetleri de göz önüne alarak, kötü rüya görünce ne yapılması gerektiğini şöyle sıralayabiliriz:
– Sol tarafına (tükürür gibi) ‘tuh’ demek,
– Diğer yanına dönmek (sol tarafına yatıyor idiyse sağına dönmek),
– Şeytandan Allah’a sığınmak,
Namaz kılmak (istiaze şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak amacıyla, iki rekât namaz kılmak).
Bunlar yapılınca kötü rüya insana zarar vermez, bu davranışlar rüyanın şerrini uzaklaştırır.

RÜYA TABİRLERİNDE DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR ?

Rüya Tabiri Gerekli mi?” başlığı altında verdiğimiz bilgilere ek olarak şu noktalara dikkat etmek gerekir:
– Rüya tabirinde aslolan, onu hayra, iyiliğe yormaktır.
– Görülen her rüya için tabire bakmamak yahut anlatıp tabir ettirilmemelidir.
– Kötü rüyayı söylememeli ve yormamalıdır.
– Güzel rüyanın sevdiğimiz kimselere, bizi seven insanlara ve salih kullara anlatılmasında sakınca olmadığı unutulmamalıdır.
– Aynı rüya, ayrı zamanlarda görülürse tabir farklı olur: Kışın palto giymekle yazın giymek tamamen farklı tabir edilir. Ateşi kışın görmekle yazın görmek de buna bir misaldir.

– Aynı rüyayı muhtelif insanlar görse, tabir de değişik olur; zira insanların hayatı ve idrakleri farklıdır. Rüyanın dili, ehlinde çözülür.
– Kişinin gördüğü rüya kendisiyle ilgili olabileceği gibi, umum insanlar, müslüman kardeşlerimiz ve diğerleri ile de alâkadar olabilir. Başkasının bizimle ilgili rüya görmesi nasıl normal ise, bizim de başka insanlarla ilgili rüya görmemiz o kadar normaldir. Bundan dolayı görülen rüya ehil ve sır saklayan kimselere duyurulmalı, ehli bulunamaz ise hayra yorulmalı ve uygun bir dille rüya, kendisiyle ilgili kimseye duyurulmalıdır.
– Rüya, yoruluncaya kadar havadaki kuş gibidir. Rüyayı yormakta ve yordurmakta acele etmemeli, üzerinde biraz düşünmeli ve mutlaka ilk söylenecek kimse ehli olmalıdır. İlk tabir geçerli olduğundan, ikinci tabir isabetli de olsa, görülen rüya hırpalanmış ve heder edilmiş olabilir. (Rüya tabirinde üstad olan İbn-i Sirin (rahmetullahi aleyh) kendine getirilen rüyalan bazen aylar sonra ancak yorardı.)

– Rüya yorumlansa bile çok uzun süre sonra gerçekleşebilir. (Bu süre otuz, kırk yıl da olabilir.) Bundan dolayı rüyanın çıkmasını beklemek ve hayatı buna göre tanzim etmek yanlıştır.

Gelen aramalar: rüya ne zaman görülürse gerçek olur,rüyalar kaça ayrılır,sabah namazından sonra görülen rüya,hangi rüyalar sahihtir,sabah ezanından sonra görülen rüyalar,rüya kime aittir
TemaFabrika
sohbet odaları mobil sohbet sohbet