Korumalı VPS Sunucular

Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 35 Kategoride 1781 İçerik Bulunuyor.

Korumalı Sunucular

Sultan Osman’ın Gördüğü Tarihi Rüya

Ana Sayfa » Sultan Osman’ın Gördüğü Tarihi Rüya

Sultan Osman Han, tatbikine kalkıştığı devletin bünyesini esastan değiştirecek ve muhtemelen başarıldığı takdirde faydalı olacak olan reformlarının ne derecelere kadar müşkül bir iş olduğunu kavramıştı. 10 Mayıs gecesi gördüğü ünlü rüya, kendi nefsiyle müthiş bir mücadele halinde olduğunu yapmaya kalkıştığı reformun doğru olup olmadığı hakkında şuuraltında da olsa bir tereddüt duyduğunu gösterir.

II. Osman zırhını giymiş savaş kıyafetiyle tahta oturmuş, Kur’an-ı Kerim okuyormuş. Birden Hz. Peygamber gelmiş: “- Sen buraya layık değilsin” demiş, eteğinden tutup çekmiş ve bir tokat atmış. II. Osman şefaat dilemek istediyse de (ayaklarına kapanarak) Hz. Muhammed buna müsaade etmemiş. Bu müthiş rüyanın etkisinden titreyerek uyanan padişah, Ömer Efendiye, Sadrazama, Şeyh Aziz Mahmud Hüdai’ye rüyayı nakletmekten geri kalmamıştır. Şeyh ve Sadrazam, İstanbuldan ayrılmasının mahzurlu olduğu, Hoca ise (yani Ömer Efendi) din ve devlete hayırlı projeler üzerinde tereddüde düştüğü için Peygamberin gazabına uğrayacağı şeklinde tabir etmişlerdir. Bunun üzerine 12 Mayıs 1622’de Eyüp Sultan’ı ziyaret ederek kurbanlar kestirmiş ve sadaka dağıtmıştır. Üsküdarlı Şeyh Aziz Mahmud Hüdai ise, İstanbul’dan ayrılmasının büyük ve felketli olaylara sebeb olacağını söyleyerek II. Osman’ı uzun boylu öğüt vermişse de, genç hükümdar, babasının da şeyhi olan bu büyük mutasavvıfın sözlerini dinlememiştir. Derler ki, II Osman rüyayı gördükten sonra Şeyh Aziz Mahmud Hüdai’ye adam göndermiş. Fakat, adam daha içeri girmeden pencerenin kafesini kaldıran Şeyh Hüdai: “— Haydi der, Peygamberin kabul etmediğini ben hiç kabul etmem. Bu iş bitmiştir. Git söyle padişaha dua etsin.” Bazı yazarlar padişahın elçisini ve gönderdiği hediyeleri kabul ettiğini naklederler. Şurası muhakkak ki, gönül adamı olan Şeyh Aziz Mahmud Hüdai hediye kabul edecek yapıda bir kişi değildi. Kaldı ki, veli derecesinde manevi rütbeyi haiz bir şeyhti kendisi. Vaktiyle, II. Osman’ın babası 1. Ahmed’in gördüğü rüyayı da tabir etmişti Aziz Mahmud, Haremağası, 1. Ahmed’in rüyasını ihtiva eden zarfı uzattığı zaman: “-Bunu açmadan tabirini üstüne yazayım” demiş. Ve yazmış oysa haremağası bir kese altını cebinde saklamış. Fakat, rüyanın tabirini bu şekilde yapınca “- Aman şeyhim der, affet. Padişah size bu keseyi göndermişti, buyurun” derler ki, 1. Ahmed böylesine bir olayla ilk defa karşılaşıyordu. Bunun üzerine Şeyh Aziz Mahmud Hüdai’ye saygısı artmış. Ve sık sık O’nu ziyaret etmişti. Hatta, Usküdar pazarında şeyhi kendi atına bindirmiş, ardından da yaya yürümüştü. Fakat, 1. Ahmed’le oğlu II. Osman arasında çok fark vardı. 1. Ahmed dindar bir adamdı. Din ulemasına derin saygı duyuyordu. II. Osman’sa herşeyi olduğu gibi kabul edecek yapıda değildi. Tek hedefi reformdu. Reform uğruna yapmayacağı fedakarlık yoktu. Aslında sabırsız hareketlerinin yadırganması sonucu olarak yeniçeriler “kazan kaldırmış” bulunuyorlardı. Böylece 18 Mayıs 1622’de başlayan (Padişahlara hac lazım değildir. Yerinde oturup adi eylemek evladır. Caiz ki bir fitnezuhür eyliye!-Fetvsıyla (Şeyhülisim Es’ad Efendinin verdiği fetva) Haile-i Osmaniye 20 Mayıs 1622 akşamına dek sürmüştü. Gerçekten pek feci bir akıbetti bu. Yedi kule zindanında Cebecibaşı ve Kalenderuğrusu denen 65.nci ortadan bir yeniçeriyle 8 cellat II. Osman’a baltayla hücum etmişler sonra da ibrişimden bir kemend atıp orada boğmuşlardı. Osmanlı tarihinde görülmemiş bir olay olarak bir padişahın öldürülmesinde sorumluluk, oğlunun yerine naibe-i saltanat olarak hüküm süren Valide-Sultanla damadı olan Sadrazam Davud Paşadır. Bunlar, işi olup bittiye getirmek için en kısa zamanda harekete geçmişlerdi. Çünkü asilerin en müfritleri bile, padişahın hayatına dokunulmasına taraftar değildi. 20 Mayıs 1622 gecesi Yedikule’den Topkapı Sarayına getirilen II. Osman’ın cenazesi 21 Mayıs 1622’de sabah namazından sonra (cenaze namazını Şeyhülislâm Es’ad Efendiden sonra, Şeyhülislâm olan Yahya Efendi -69 yaşında- kıldırıyor) Sultanahmed Camiine getirilip babası 1. Ahmed’in türbesine gömülüyor. II. Osman o sırada tam 17 yaşını ancak 6 ay ve 18 gün geçmiş bulunuyordu.

TemaFabrika
sohbet odaları mobil sohbet sohbet