Korumalı VPS Sunucular

Sitemize Hoşgeldiniz - Bugün

Şuanda 35 Kategoride 1781 İçerik Bulunuyor.

Korumalı Sunucular

Ve Ölümden Sonrası

Ana Sayfa » Ve Ölümden Sonrası

Ölümden sonrasını düşünürken, akılcı felsefeye ters düşen bazı hatalardan kaçınmak gerekir. Ölümden sonrasını inkar etmek ne kadar yanlışsa ölümden sonraki hayatı şekillendirmek kendi anlayışımıza göre sınırlamak da o kadar yanlıştır.

Ölümden sonra kalan hayatı sonsuza kadar sürdüren içimizdeki “ben”dir. Onu, karışık maddesel etkiler içinde net olarak tanımamız mümkün değildir. Acaba içimizdeki dünyanın bu esrarengiz varlığına hayatta iken yakın olduğumuz anlar yok mudur?

Rüyaların derinden olanları bizi içimizdeki varlığa yaklaştıran sınır noktalarıdır. Bu sebeple rüyaların bilimsel bir izahını özetlemek istiyorum.
Maddeci biyoloji süratle gelişirken rüyaları bilinç altındaki beyin olaylarına bağladı. Ne var ki, rüyaların zamanı aşan farklılıkları kimsenin gözünden kaçmış değildi. İstisna denerek uzun süre konuya ters açıdan bakıldı. Ünlü bir bilim adamı “Fizik ve biyolojide istisna olmaz. Tek bir olayın dahi açıklanması gerekir” hükmü ile metafizik olaylara bilimsel bir kapı araladı.

Rüyalar metafizik bir olaydır. İç dünyamızdan doğar. Zaman ötesi nitelikleri ile birlikte bilinç altına yansıyarak bize ulaşır. Bu arada bilincin ve şuuraltının şekillerine ve fotoğraflarına bürünür. Zaten eski psikiatrislerin rüyaları bilinç altı diye değerlendirmesi onların bu özelliklerinden gelir. Hatta içdünyadan gelen rüya olayının bilinç altında doğmaz. İçimizdeki BENden bize gelen mesajlardır. Bunun önemli delilleri vardır.
a) Rüyalar çok kısa sürede görülür. (Birkaç saniye) Uyandığımız zaman onbeş yirmi dakika anlattığırnız rüya bilimsel olarak ispatlanmıştır ki, birkaç saniyede görülmüştür. İç dünyadaki kişiliğimizin madde ötesi olması sebebiyle rüyalar da zaman ötesinde cereyan eder. Birkaç saniyelik süre rüyanın şuuraltına, oradan bilince geçmesi süresidir. Yoksa rüyada zaman sıfırdır.
b) Rüyalarda bir iç spiker vardır. Gördüğümüz bir rüyayı anlatırken bir şehre gitmiştim. Orası filanca şehirmiş. Bir kimse gördüm o filanca imiş” dediğimiz zaman bu bilgiyi bize birinin görünmeden söylediğini farkederiz. İşte bu iç spiker iç dünyamızdaki BEN, asıl kişiliğimizdir. Olümsüz olan odur.
c) Rüyalar bazen açıkça bazen üstü kapalı olaylara bürünmüş olarak geleceği haber vermektedir.
Bilim tarihinde ve günlük hayatımızda geleceği olduğu gibi gösteren rüyalara sık rastlanmıştır. Bilim tarihine geçen bu tarz ünlü bir rüya Abraham Lincoln’ün rüyasıdır.
Lincoln rüyasında öldürülecegini gördü. Ertesi gün rüyayı yakınlarına anlattı. Başta doktoru olmak üzere rüyayı o sırada Amerika’nın karışık politik olaylarının bilinç altına yansıması şeklinde yorumladılar. O akşam Lincoln aynen rüyadaki gibi öldürüldü. Rüyanın tartışması uzun yıllar sürdü, gitti.

Bazı rüyalar açık değildir. Şekillere bürünmüş gizlenmiştir. Bu, rüyanın şuur altından geçerken aldığı fotoğraflardan meydana gelen karışık bir şekildir. Rüya yorumu bu karışık şekillerin analizi anlamını taşımaktadır.
Gelecekten haber veren içimizdeki öz varlığımız, ölümsüz olan madde ötesi yanımızdır.
Rüyalarla ilgili konumuz içinde bir mesele daha var.
Acaba ölenlerle rüya aracılığı ile ilgi kurmak mümkün mü?

Bu sorunun cevabı rüyaların genel tanımının sınırları içinde vardır. Madde yapımızın ardındaki iç dünyamızın ölülerle bir ilgi kolaylığı taşıması tabiidir. Ancak ilgi karşılıklı bir olaydır. Ölen, gerçek hayatı bulan bağımsız bir ruhun, yaşayanlarla ilgi isteği sanıldığının tersine çok azdır.
Rüyada ölen bir kimseyi görmenin böyle bir ilgi olabileceği açıktır. Ancak rüyadaki şekillerin bizim şuurumuzla karıştığını unutmamak gerekir. Doğru bir yorumla bunu ayırabiliriz.

Halk arasındaki bir yorum bilimsel gerçeklere uyar. Rüyada ölmüş bir kişinin görülmesi rüyanın gerçektiğine işaret sayılır. Yüzeyde olan rüyalar, şuurumuzla hayal kopyalarıdır. İçinde bulunduğumuz psikolojik durumu yansıtmadan öte bir önem taşımazlar. İç dünyadan gelen rüyalar bazı işaretler taşır.

Ölenlerin rüyada görülmesi, hiçbir zaman kötü kadere işaret değildir. Aksine gerçekten güzelliklerin, iyiliklerin müjdecisidir.

TemaFabrika
sohbet odaları mobil sohbet sohbet